Rekomendacje

Rekomendacja techniczna ITB

Kratki wentylacyjne: KST, KSHKSV

Rekomendacja techniczna ITB

Kratki wentylacyjne: KNKKNP

Nawiewniki: NSS, AWR, AWPAWK

Anemostaty: ASNASN-P

Atesty

Atest higieniczny

Kratki wentylacyjne: KSH-al, KSH-V-al, KSV-al, KSV-H-al, KWP-al, KST-al, KSH-RS-al, konwektorowa KNK-al, podłogowa KNP-al

Czerpnia prostokątna: CWP-al

Anemostaty: ASN-al, ASW-RS-al, ASW-al, ANO

Nawiewnik szczelinowy: NSS

Atest higieniczny

Elementy systemów wentylacyjnych: anemostaty: ASNASW

Nawiewniki: AWR, AWKAWP

Kratki wentylacyjne: KSH, KSH-V, KSV, KSV-H, KSH-Ø, KSV-Ø, KST, KWT, KWSKWK

Czarpnie: CWOCWP

Skrzynki rozprężne: SR

Przepustnice: P, N, SKSP

Atest higieniczny

Nawiewniki: AWKAWP

Nawietrzak: NWP

Kratka wentylacyjna: KSH-90, KSH-45

Zawór wentylacyjny: KEKK

Dysza nawiewna: DSN

Atest higieniczny

Kratki do oddymiania: KSH-oc, KSV-oc, KSH-(45/90)-oc, KST-oc, KWS-oc, KSH-SW-oc, KWS-O-oc, KSH/Ø-oc, KSV/Ø-oc

Przepustnice typ: P, PP, N, SPSK

Certyfikaty

Patenty

Patent nr 212417 

Na wynalazek “Kratka wentylacyjna”