Rekomendacje

Rekomendacja techniczna ITB

Kratki wentylacyjne: KST, KSH i KSV

Rekomendacja techniczna ITB

Kratki wentylacyjne: KNK i KNP

Nawiewniki: NSS, AWR, AWP, AWK

Anemostaty: ASN i ASN-P

Atesty

Atest higieniczny

Kratki wentylacyjne: KSH-al, KSH-V-al, KSV-al, KSV-H-al, KWP-al, KST-al, KSH-RS-al, konwektorowa KNK-al, podłogowa KNP-al

Czerpnia prostokątna: CWP-al

Anemostaty: ASN-al, ASW-RS-al, ASW-al, ANO

Nawiewnik szczelinowy: NSS

Atest higieniczny

Elementy systemów wentylacyjnych: anemostaty: ASN, ASW

Nawiewniki: AWR, AWK, AWP

Kratki wentylacyjne: KSH, KSH-V, KSV, KSV-H, KSH-Ø, KSV-Ø, KST, KWT, KWS, KWK

Czarpnie: CWO, CWP

Skrzynki rozprężne: SR

Przepustnice: P, N, SK, SP

Atest higieniczny

Nawiewniki: AWK, AWP

Nawietrzak: NWP

Kratka wentylacyjna: KSH-90, KSH-45

Zawór wentylacyjny: KE, KK

Dysza nawiewna: DSN

Atest higieniczny

Kratki do oddymiania: KSH-oc, KSV-oc, KSH-(45/90)-oc, KST-oc, KWS-oc, KSH-SW-oc, KWS-O-oc, KSH/Ø-oc, KSV/Ø-oc

Przepustnice typ: P, PP, N, SP, SK

Certyfikaty

Patenty

Patent nr 212417

Na wynalazek „Kratka wentylacyjna”