Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie
dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako „RODO”).

Jesteśmy w posiadaniu Twoich biznesowych danych teleadresowych.
Zapewniamy, że bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy, dlatego
wprowadziliśmy zmiany w zakresie procedur oraz systemów
informatycznych dostosowując naszą firmę do wymogów RODO.

Jako organizacja:

• Otrzymaliśmy Certyfikat uczestnictwa w szkoleniach nt. RODO
• Przeprowadziliśmy audyt naszych zasobów i procesów
• Poprawiliśmy zabezpieczenia fizyczne i informatyczne
• Dostosowaliśmy i poprawiliśmy procedury dot. Przetwarzania
i Ochrony danych osobowych m.in. monitorowania i reagowania
na naruszenia ochrony danych
• Wprowadziliśmy obowiązek cyklicznego uczestnictwa
pracowników w szkoleniach uzupełniających wiedzę, w zakresie
danych osobowych

W razie pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: rdj@rdjklima.pl