Wzrost Potencjału Przedsiębiorstwa RDJ Klima

Projekt współfinansowany z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W dniu 29 czerwca została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o nr RPKP.05.02.02.-04-055/14 pn. „Wzrost potencjału przedsiębiorstwa RDJ Klima” na łączna kwotę 4 724 430,00 zł pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a firmą RDJ Klima z Włocławka.

Dzięki realizacji projektu została stworzona nowa linia produkcyjna, uzupełniony został park maszynowy, powiększona kubatura budynków o nowe magazyny. Firma RDJ Klima zwiększyła swoje zatrudnienie o 7 kolejnych pracowników pracujących w ramach pełnego etatu w ramach umowy o pracę.

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę RDJ KLIMA

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

RDJ KLIMA Sp.J. – realizuje projekt ‚,Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę RDJ KLIMA’’ w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.