Certificates

Atest higieniczny

Elementy systemu wentylacyjnego:

Kratki: KSH-AL, KSH-V-AL, KSV-H-AL, KWP-AL, KST-AL, KWS-AL, KSH-RS-AL, KNK-AL, KNP-AL, NWP-AL

Czarpnie: CWP-AL

Anemostaty: ASN-AL, ASW-AL, ASW-RS-AL

Nawiewnik szczelinowy NSS

Dysza DSN

Atest higieniczny

Elementy systemu wentylacyjnego:

Kratki: KSH, KSH-V, KSV, KSV-H, KSH-Ø, KSV-Ø, KSH-V-Ø, KSV-H-Ø, KST, KWP, KWS, NWP

Czerpnie: CWP, CWO, CWO-K

Anemostaty: ASN, ASW, ANO

Nawiewniki: AWR, AWK, AWP

Skrzynki rozprężne SR

Przepustnice: P, N, SK, SP, PP

Hygenic certificate

Kratki do oddymiania: KSH-oc, KSV-oc, KSH-(45/90)-oc, KST-oc, KWS-oc, KSH-SW-oc, KWS-O-oc, KSH/Ø-oc, KSV/Ø-oc

Przepustnice typ: P, PP, N, SP, SK

Certificates

Patents

Patent no 212417

for “Ventilation Grille”