Air flow calculator

Program Kalkulator doboru służy jako pomoc w prawidłowym doborze kratek wentylacyjnych do projektowanych instalacji. Należy zaznaczyć, że prezentowane charakterystyki kratek wentylacyjnych (hałas, strata ciśnienia, prędkości maksymalne strumienia powietrza) odnoszą się wyłącznie do samych pojedynczych kratek, nie do kompletnych instalacji. Pełną odpowiedzialność za właściwy dobór urządzeń ponosi projektant instalacji wentylacyjnej.