Klapy przeciwpożarowe

Zastosowanie

Przesłony w systemach kanałów wentylacyjnych, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i produktów spalania z jednego segmentu pożaru do drugiego za pomocą odcięcia w punktach konstrukcji separowania ognia. Membrana klapy automatycznie zamyka kanał powietrzny za pomocą sprężyny zamykającej.

Działanie klapy nie zależy od kierunku przepływu powietrza. Klapy mogą być zlokalizowane w dowolnej pozycji. Klapy nadają się do systemów wentylacyjnych, w których powietrze nie zawiera cząsteczek ciernych, chemicznych lub lepkich. Klapy przeznaczone są do obszarów mikroklimatycznych o łagodnym klimacie, zgodnie z normą EN 60 721-3-3.