Nawiewniki sufitowe – diagramy doboru


Diagram doboru dla anemostatów nawiewnych ASN
Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla anemostatów nawiewnych ASN
Tabela doboru dla anemostatów ASN bez uwzględnienia wpływu ściany i drugiego anemostatu
Tabela doboru dla anemostatów ASN 245x245 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu
Tabela doboru dla anemostatów ASN 301x301 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu
Tabela doboru dla anemostatów ASN 357x357 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu
Tabela doboru dla anemostatów ASN 412x412 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu
Tabela doboru dla anemostatów ASN 469x469 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu
Tabela doboru dla anemostatów ASN 498x498 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu
Tabela doboru dla anemostatów ASN 595x595 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu
Tabela doboru dla anemostatów ASN 623x623 z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego anemostatu
Tabela doboru dla anemostatów prostokątnych ASN-10, ASN-11
Tabela doboru dla anemostatów prostokątnych ASN-6, ASN-12
Tabela doboru dla anemostatów prostokątnych ASN-7, ASN-8, ASN-13
Tabela doboru dla anemostatów prostokątnych ASN-9
Tabele doboru dla anemostatów ANO
Diagram doboru dla anemostatów wywiewnych ASW
Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla anemostatów wywiewnych ASW
Diagram doboru dla nawiewników promieniowych AWR-3-1-PK i AWR-3-2-PK (kierownice ustawione pod kątem 45°)
Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla nawiewników promieniowych AWR-3-1-PK i AWR-3-2-PK (kierownice ustawione pod kątem 45°)
Tabela doboru dla nawiewników promieniowych AWR-3
Instrukcja korzystania z diagramów doboru dla nawiewników wirowych kierunkowych AWK-1, AWK-2
Tabela doboru dla nawiewników wirowych kierunkowych AWK-1
(pojedynczy nawiewnik, wszystkie kierownice ustawione pod kątem 45°)
Tabela doboru dla nawiewników wirowych kierunkowych AWK-1
(wszystkie kierownice ustawione pod kątem 45°, wpływ odległości od ściany lub drugiego nawiewnika)
Tabela doboru dla nawiewników wirowych kierunkowych AWK-2
(pojedynczy nawiewnik, wszystkie kierownice ustawione poziomo)
Tabela doboru dla nawiewników wirowych kierunkowych AWK-2
(pojedynczy nawiewnik, wszystkie kierownice ustawione pod kątem 45°)
Tabela doboru dla nawiewników wirowych kierunkowych AWK-2
(wszystkie kierownice ustawione pod kątem 45°, wpływ odległości od ściany lub drugiego nawiewnika)
Instrukcja korzystania z tabel doboru dla nawiewników wirowych kierunkowych
AWK-1 i 2 bez i z uwzględnieniem wpływu ściany i drugiego nawiewnika
Diagramy doboru dla nawiewników perforowanych AWP-1 i AWP-2
Diagram doboru dla nawiewników szczelinowych NSS (kierownice otwarte)
Diagram doboru dla nawiewników szczelinowych NSS (jedna kierownica zamknięta)
Instrukcja korzystania z diagramu doboru dla nawiewników szczelinowych NSS